CONDICIONS DE PRIVACITAT

En compliment del que està establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que, mitjançant la complementació i enviament d'aquest formulari de compra d'entrades, les seves dades quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer anomenat "Usuaris del Moscou", el responsable del qual és el Moscou.
El Moscou, com a responsable del fitxer, garanteix la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades.

L'adquisició de l'entrada representa l'acceptació, per part del seu adquirent, de les següents Condicions Generals d'Utilització:
1. Una vegada adquirida, l'entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.
2. L'Organització es reserva el dret d'alterar o modificar el programa de l'acte.
3. Es reserva el dret d'admissió.
4. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'Organització a impedir al seu portador l'accés al recinte.
5. L'admissió queda supeditada al fet de disposar de l'entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l'entrada perdrà els drets que aquesta li confereix en sortir del recinte.
6. A l'entrar al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre efectuat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització.
7. En cas d'anul•lació total de l'acte, l'Organització es compromet a la devolució de l'import d'aquesta entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d'aquesta entrada, no serà retornat en cap cas per l'Organització, atès que l'Organització no és perceptora d'aquest import i que la prestació d'aquest servei s'entén realitzada en el moment de la compra d'aquesta entrada.
8. El públic assistent podrà aparèixer en imatges preses per diferents mitjans per a la seva posterior difusió promocional.
9. Tots els intents d'estafa, furt, robatori, així com els danys a la propietat privada causats directa o indirectament a l'Organització, autoritzen a aquesta a prendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
10. Aquesta entrada s'ha de custodiar fins el dia de l'esdeveniment com si fossin diners en metàlic. El comprador de l'entrada o la persona a nom de qui es personalitza l'entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l'esdeveniment.
La complementació i enviament d'aquest formulari implica el seu consentiment exprés i ple al tractament segons els termes exposats.